Борисов подкрепи идеята за побратимяването на София и Шанхай