Бащите вече ще имат право на два месеца платен отпуск за отглеждане на дете