Ива Христова: При сегашния вид на COVID-19 по-често има възпаление на очите