Здравните власти подготвят нови ограничителни мерки