Липса на COVID зони и лични лекари в малките населени места