От какви допълнителни мерки за подкрепа на бизнеса имаме нужда?