Президентът на КНСБ: Смятам, че има манипулации на пазара на промишлен ток