Върховният съд на САЩ отхвърли иск за анулиране на изборите