Бизнесът поиска по-високи осигуровки и промени за болничните