Настаняват в приемни семейства децата на родителите на починалото бебе в Харманли