МВФ: Централните банки са изправени пред политически натиск за лихвите