Коригират новата наредба за медицинската експертиза