Откриха трите момичета, избягали от Център за настаняване във Варна