Държавата със 17 мерки за намаляване на катастрофите