190 държави се договориха да прекратят употребата на въглища