Ангелов: Бетонът не издържа, вече на всеки ще е трудно с нас