Заради земетресението и цените: 30-40% отлив на туристи за Турция