Има ли видими реформи в СДС след последната конференция?