Апостол Попов: Ще дадем всичко от себе си, за да се спасим