Крушарски: Настроението е пивко, победата е по-сладка от гаджетата