Бюджетната комисия прие промените в Закона за хазарта