Защо работодателските организации подкрепиха данъчната система у нас?