Без купувач: Провали се първият търг за продажба на конфискувани автомобили