НАМЕРЕНИЕ ЗА ПРОТЕСТ: Медици от „Св. Иван Рилски” в защита на директора си