Конституционният съд: Председателят на КЕВР е назначен в нарушение на Конституцията