Бавно правосъдие – защо изготвянето на експертиза след тежки катастрофи отнема години