Световен ден на животните с Тодор, Пънки, Уиски и Чия