Елица Василева: Марица ще има много успехи в тази група