За плановете на родителите и общината след първото класиране за детските градини