Радев се срещна с ръководителите на службите за сигурност