Кметския наместник на с. голям дервент: През селото ежедневно минават мигранти