ПРЕДИ ПЪРВИЯ ЗВЪНЕЦ: 1100 училища са били ремонтирани през лятото