Икономист: Парламентът може така да промени текстовете, че да има изцяло нов бюджет