След загубата на учител в Шумен: Как ще продължи обучението в гимназията?