Кога се налага карантина и какви са правилата при контакт с вируса?