Доган поиска програмен кабинет с участието на всички парламентарни сили