Може ли България да отговори на съвременните заплахи за сигурността ни?