Петков за COVID: Няма и не се предвижда да има ограничения