Квинтет от цветове - една музикална и духовна среща - „На кафе” (21.03.2024)