СХЕМА ЗА РЕКЕТ? Жена твърди, че е изнудвана заради ПТП, което не се е случвало