КРАЙ НА 48-ОТО НС: Партиите - със заявки за следващите избори