Дончев: Надяваме се в началото на лятото тази криза да е зад гърба ни