ВРЕМЕТО: Посрещаме Малък Сечко с вятър, студ и сняг