В Япония виртуалната валута вече е законно платежно средство