АКЦИИТЕ В ПЛАНИНАТА: Първата въздушна линейка няма лебедка