Туристическият бизнес у нас подкрепя идеята за „зелен пропуск”