Сачева: 75% от осигурителния доход ще бъде платен за периода на новите мерки