Акцията в онкоболници: Обвиняеми изнасяли лекарства, на пациентите вливали други