Акция "купен вот" се провежда в Хасково, Кюстендил, Дупница