Остава критично състоянието на единия работник, пострадал в ТЕЦ „Марица Изток 1”